Strona główna

  • » Strona główna

 

PORADY PRAWNE PRZEZ TELEFON

 

Dzwoniąc na infolinię prawną połączysz się od razu z naszym prawnikiem, który pomoże Ci rozwiązać twoje problemy prawne oraz udzieli profesjonalnej porady prawnej. Oczekiwanie na zgłoszenie się prawnika jest darmowe, zaś Ty płacisz tylko za połączenie.

 

Opłata za połączenie infolinią prawną to 4,92 zł / min

 

Prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania w dniach:

Poniedziałek – Piątek w godzinach od 8:00 do 21:00

Sobota i Niedziela w godzinach od 10:00 do 21:00

 

Otrzymasz u nas pomoc prawną między innymi w takich dziedzinach prawa jak:

 

  • prawo cywilne – m.in. odszkodowania, ubezpieczenia, zasiedzenie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa darowizny, odwołanie darowizny, umowa zamiany, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu oraz inne umowy cywilnoprawne;

 

  • prawo pracy – m.in. mobbing, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność materialna pracowników, wypowiedzenie umowy o pracę, odprawy, urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, spory pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem;

 

  • prawo spadkowe – m.in. dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie, działa spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe;

 

  • prawo rodzinne – m.in. rozwód, separacja, alimenty, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, adopcja, kuratela, opieka nad małoletnim;

 

  • prawo administracyjne – m.in. wszczęcie  i zawieszenie postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji ostatecznej, skarga do WSA,  skarga na bezczynność organu administracji publicznej;

 

  • prawo konsumentów – m.in. ochrona praw konsumentów, odstąpienie od umowy konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową;

 

  • prawo karne – m.in. wykroczenia drogowe, zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, umorzenie postępowania karnego, warunkowe umorzenie postępowania karnego, przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary, zatarcie skazania;

 

  • prawo finansowe – m.in. przedawnienie roszczeń, egzekucja komornicza, windykacja długów, pożyczki, kredyty bankowe;

 

  • prawo nieruchomości – m.in. prawo mieszkaniowe, najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa, eksmisja, podział nieruchomości, odnowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości.

 

Pozytywne aspekty korzystania z naszej infolinii prawnej:

 

Porady prawne przez telefon dają możliwość zasięgnięcia porady prawnej z dowolnego miejsca w Polsce. Infolinia prawna zatem umożliwia również mieszkańcom miasta Kraków skorzystanie z fachowej telefonicznej pomocy prawnej. Nasi specjaliści udzielają porad prawnych między innymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa konsumentów. Dzięki infolinii płacisz tylko za rzeczywisty czas udzielania pomocy prawnej, natomiast oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest zupełnie bezpłatne. Jeśli masz problem to bardzo dobry czas, aby nasz doradca prawny go rozwiązał.